Ako želite komentare na vaš post na blog.rs a također želite i drugima komentarisati i kako je to moguće? Uklonite ovo što piše RECAPTCHA a kako to da učinite pogledajte tekst od pričalice  možete pogledati ovdje. Meni je lično bilo od korisiti a upute sam dobila od ajna. Hvala Ajna.